จำนวนผู้เข้าชม

» คนกำลังดูเว็บไซต์
» ครั้งเข้าชมวันนี้
» ครั้งเข้าชมสัปดาห์นี้
» ครั้งเข้าชมเดือนนี้
» ครั้งเข้าชมปีนี้
» ครั้งเข้าชมทั้งหมด
เข้าชมสูงสุด: ครั้ง
(วันที่ )

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ครั้งที่2 ในวันที่ 9 สิงหาคมนี้
2009-08-04 18:15:49 น.

            ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขั้นต้น
หัวข้อฝึกอบรม   โดยเน้นการปฏิบัติและนำไปใช้ได้จริงดังนี้

1.     การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โต๊ะปลูก
2.     การเพาะเมล็ด
3.     การดูแลรักษาประจำวัน
4.     การเก็บเกี่ยวผัก

ระยะเวลาฝึกอบรม

รุ่นที่ 1/2552  วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน  2552 เวลา 9.00 – 16.00 น.
รุ่นที่ 2/2552  วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม  2552  เวลา 9.00 – 16.00 น.

จำนวนผู้เข้าอบรม        5 คนขึ้นไป/รุ่น

ค่าอบรม         500 บาท/คน

            ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ท่านดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน
ในอัตราท่านละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี
ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์ จำกัด  เลขที่บัญชี 377-0-13765-5   
และโปรดส่งหลักฐานการชำระเงินมาทางโทรสาร 076-523069
หรือ E-Mail: phukethydro@gmail.com ก่อนวันอบรม*

* สำหรับการอบรมในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมนี้ ให้แจ้งการโอนเงิน
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552 เวลา 17.00 น. จักขอบคุณยิ่งสถานที่อบรม    สวนผักภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์  ข้างอาคารวิจัยพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การรับสมัคร    ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ อ.มนทิรา  ไชยตะญากูร 
โทร.081-6236068  หรือคุณวิริยะ 084-1911606  โทรสาร 076-211677
e-mail: montira.c@gmail.com  หรือ www.phukethydro.com

แบบฟอร์มใบสมัคร   Download